CJIB

Wed 27-Oct-21 - 22:27:03

<=== Naar de Inhoudsopgave

Snelheids-controles

Samenvatting: Uitleg over de controle procedure

Als je vriendelijk tegen de controlerende (Bijzondere Opsporings) Ambtenaar (BOA) bent, dan leggen ze je graag uit hoe zo'n controle in zijn werk gaat, inclusief uitleg over de apparatuur en de controle-procedure.

 1. Ook de politie-regio's Noord-Holland-Noord en Zaanstreek-Waterland hebben elk een Spee-team (afgeleid van de naam jacubus (koos) spee, verkeers hoofdofficier van justitie, de naam van de functionaris, waaronder deze afdeling valt) en worden onder ander betaald door 3VO. De controleurs worden ook wel eens BOA's genoemd (= Bijzonder Opsporings Ambtenaar)
 2. Op elke plek controleren ze per tijdseenheid (een bepaald aantal uren), niet op het aantal van bekeuringen.
 3. Op een (ouderwets) analoog film-rolletje (standaard 35mm film) kunnen ruim 800 opnames gemaakt worden.
 4. Op een (modernere) digitaal kaartje kunnen ruim 2000 opnames gemaakt worden.
 5. Wordt er een harddisk op het statief of in de wagen gebruikt, dan passen hier veel meer dan 20.000 opnames op.
 6. Bij de analoge sets worden op een foto-glaasje de gegevens van de controle-plek (weg, hectometer-positie, etc, kortom alle gegevens die bovenaand de foto staat) gezet.
 7. Bij de digitale sets worden de gegevens van de controle-plek (weg, hectometer-positie, etc, kortom alle gegevens die bovenaand de foto staat) gewoon ingetikt en digitaal bij de foto's opgeslagen.
 8. In een map staan de flits lokaties, compleet met foto, hectometer paal en enkele eigenschappen van de plek (opvallend of verdekt; heengaand verkeer of beide richtingen controleren).
 9. Voor elke controle moet eerst de radarbalk worden uitgelijnd. of te wel, de BOA dient ervoor te zorgen dat deze parallel langs de weg staat. Dit om meetfouten te voorkomen. De radar balk mag maximaal 7 graden scheef met de weg staan. De apparatuur houdt rekening met deze 7 graden.
 10. Daarna moet er een controle foto worden gemaakt van de weg situatie. Als het goed is, staat hierop ook of er eventueel werkzaamheden aan de weg worden gedaan, hoe het zicht op de weg is en hoe de weg verder verloopt.
 11. De apparatuur registreert ook voertuigen die langer zijn dan 6 meter afzonderlijk (vrachtwagens en aanhangers). Er kunnen daarom ook 2 flits-snelheden worden ingesteld. 1 voor korte voertuigen (meestal personen auto's) en 1 voor lange voertuigen (vrachtwagens en aanhanger trekkende voertuigen).

<=== Naar de Inhoudsopgave