CJIB

Wed 27-Oct-21 - 22:24:10

<=== Naar de Inhoudsopgave

WOB Consequentie is Beroep aantekenen

Bron: http://www.flitsservice.nl/phpBB/post3254033.html#p3254033
Samenvatting: Consequentie brief, waarbij je mededeelt dat je beroep gaat aantekenen bij de arrondisementsrechtbank, sector bestuur

{Naam}
{Adres}
{Postcode} {Woonplaats}

Betreft: Ingebrekestelling
Onze ref.: {mijn referentie/CJIB-nummer}
Uw ref. : {hun referentie}

                                                                                                                                                                        {Verzenddatum} {Plaats}

Aan:
Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Unit Mulder
Postbus 50000
3500 MJ Utrecht

Lieve officier van justitie,

Aangezien u tot aan de dagtekening van dit schrijven verzuimd heeft uw besluit aan mij kenbaar te maken, bedraagt de totale duur van het lopen van de dwangsom 42 dagen, hetgeen tot gevolg heeft dat u mij een totaalbedrag van 1260,00. verbeurt.

Onder de AWB artikel 4:17 en 4:18 vorder ik derhalve een dwangsom begroot op 1260,00 (zegge twaalfhonderdenzestig euro), waarbij ik uw betaling per ommegaande verwacht op onderstaand rekeningnummer:

{rekeningnummer} t.a.v. {naam-rekeninghouder} te {plaats}

Ik verzoek u per ommegaande:

1. Een besluit op mijn WOB-verzoek van {datum} te nemen en dit besluit schriftelijk aan mij kenbaar te maken;

2. De mij verbeurde dwangsom per besluit te begroten op 1260,00 en deze dwangsombeschikking schriftelijk aan mij kenbaar te maken;

3. De verbeurde dwangsom over te maken op bovenstaand rekeningnummer.

Mocht ik binnen een termijn van twee weken geen besluit van u hebben ontvangen, noch een betaling van 1260,00 op bovenstaand rekeningnummer te hebben ontvangen, dan rest mij niets anders dan, per direct, beroep aan te tekenen bij de arrondissementsrechtbank sector bestuursrecht.

Hoogachtend,

{Naam}

{Handtekening}


juli-2013

<=== Naar de Inhoudsopgave