<== Terug naar de hoofdpagina

Snelheids-controles. Controle-fuik op de A7 - 2003.

Door: Egeltjes
Datum:Zaterdag 6 september 2003
Tijdstip: 10:45
Plaats: A7, Westzijde, HMP58.0 t/m HMP56.1 (vlak bij Wieringerwerf)

Al eens een algemene verkeers-controle fuik meegemaakt?

Op weg naar Utrecht, kwam ik wederom terecht in deze verkeers-controle fuik. Ik had ze eigenlijk al het afgelopen voorjaar verwacht, wegens het vele vakantie-verkeer. Helaas stonden ze er toen niet. Alle zaterdagen in mei en juni ben ik namelijk dat stukje snelweg afgereden.

Vandaag stonden ze er dus wel. Al van verre was een ongewoon matrix-bord te zien, waardoor ik enigzins argwanent mijn gas terug hield op zoek naar ongewone voertuigen in de berm. Toen ik verderop nog meer oplichtende matrix-borden zag, was het voor mij tijd om alarm-lichten aan te doen en nog verder snelheid te verminderen.

Via mobiele verlichte pijlen werd je vanzelf naar het parkeer-terrein geleid.

Deze controle vond ik iets netter in elkaar zitten dan die van 25 mei 2002. Dit was een 2 traps controle met een terugflitser aan de overzijde. De fuik was gesitueerd op de snelweg (A7), rijdend vanaf Den Oever, richting Hoorn en Amsterdam. Vlak na Den Oever, staat een hotel vd Valk, met aan weerszijde een parkeer terrein. Deze is gelegen voor de afrit Wieringerwerf. Naast dit stuk snelweg ligt een parallelweg voor het langzame en lokale verkeer.


Hectometer-paal posities.

 • HMP58.9 - Bij deze hectometerpaal stond de groene Citroen-Berlingo [57-VD-FF] verscholen net tegen de begroeing aan, de snelheid te controleren.
 • HMP58.0 - 900 meter verder stond een mobiel matrixbord, met de tekst: "Uw snelheid wordt gecontroleerd."
 • HMP57.6 - In tegenstelling tot vorig jaar was de speciale openbaar-vervoer afrit vrij. Goed punt.
 • HMP57.2 - Hier stond een waarschuwing dat het verkeer naar 1 stook toe moet met een inhaal-verbodsbord eronder.
 • HMP57.0 - Hier is een viaduct over de snelweg, om het langzame verkeer van de parallelweg van de ene zijde naar de andere zijde te laten gaan. Vanaf dit viaduct heeft men een fantastisch uitzicht op wat er verderop staat. Op deze hoogte stond ook de Volkswagen Passat [ZB-ZF-09] het verkeer in noordelijke richting te controleren. Ook deze stond net voorbij een stuk begroeiing. Of men deze wagen op tijd zag heb ik niet kunnen controleren. Hoewel, de Flitser gaf regelmatig een teken van leven.
 • HMP?? - Net als 25 mei 2002 stonden ook verderop een mobiele matrix-bord, die het verkeer met een tekst verwees naar een "Verkeers situatie gewijzigd".
 • HMP?? - Een rij pionnen en twee mobiele lichtpijlen dirigeerden het verkeer naar rechts. Het verkeer werd het parkeerterein opgeleid.
 • HMP 56.2 - Het parkeerterrein, Hier waren ongeveer 40 agenten en ambtenaren bezig. Al het verkeer werd gecontroleerd op papieren, alcohol, laadvermogen (caravans en aanhangwagens), lading, rust-tijden en gewicht.

 • Het parkeer-terrein

  Rond 09:45hr kwam ik daar aan. Met 40 agenten, waaronder oud-dienders en leden van de vrijwillige politie stonden ze er tussen 09:00uur en 16:30.

  Ik kreeg twee juffrouwen bij mijn wagen. Voordat ik mijn papieren liet zien, heb ik een verklaring gevraagd over wat ze daar deden. Deze kreeg ik niet op papier (dit in tegenstelling tot 25 mei 2002). Dit vond ik een min-puntje, aangezien er zo geen "bewijsje" was van de spontaan opgedrongen vertraging. Ondertussen zag ik er ook iemand met een video camera lopen. De pers? Politie-opnames?

  Wel konden de twee juffrouwen keurig hun legitimatie-bewijs bij laten zien (hun namen zijn bij mij bekend). Wegens mijn vraag tot de verklaring werd de Algemeen Coordinator (zijn naam is bij mij bekend) erbij gehaald. Deze herinnerde zich mij nog van vorig jaar (welke herinnering nog duidelijker was, wegens de brief die ik vorig jaar gestuurd had). Ook hij kon keurig zijn legitimatiepas laten zien.

  Mijn eigen papieren (rijbewijs, groene verzekeringskaart, kenteken bewijs, APK-keuringsrapport) heb ik de twee dames overhandigd, waarna zij deze gingen controleren op hun juistheid. Ik moest ook nog blazen op mijn alcohol percentage. Het enige mankement bij mij was een kapot achterlicht.

  Men had in iedergeval hele dozen met blaaspijpjes geregeld. Zou men aan het aantal gebrukkte pijpjes kunnen tellen hoeveel auto-bestuurders er gecontroleerd zijn?

  Opvallend waren ook de paar wagens van de ANWB, die er voor hun leden stonden als service bij kleine mankementen (links op de foto). Goed punt.

  Een bestel-wagen werd ter plekke gecontroleerd op gewicht.


  Kentekens

  Ook daarna ben ik de kentekens van al hun aanwezigen voertuigen op het parkeerterrein gaan noteren. Deze keer had ik wel mijn foto-toestel bij me, zodat menig voertuig ook op de foto ging. Op de foto staat het mobiele kantoor van de KLPD. Een wagen met trekker en aanhanger, van de KLPD.

  Aan het begin van het parkeerterrein gekomen stonden twee voertuigen van de Ventraal Bureau Motorrijtuigen Belasting. De betreffende ambtenaar in deze wagen stapte uit en vertelde mij kort en bondig dat ik ergens anders moest gaan "spelen". Na drie keer verteld te hebben dat ik daar weg moest, ben ik zo'n drie meter terug gewandeld en ik heb daar nog een poging gedaan tot kentekens noteren.

  Daarna verorderde hij mij (zonder reden en zonder argumentatie) alsnog dat ik daar weg moest, waarna ik zijn legitimatiepas vroeg en verwees naar de Algemene Ambts-instructie (artikel 2). Hij leek hier echter geen boodschap aan te hebben, omdat hij me hierbij kort onderbrak. Vervolgens liep hij richting de Algemeen Coordinator en daarna heb ik niets meer gehoord van deze ambtenaar. Hij wilde overigens geen legitimatiepas laten zien. De dag na de controle twijfelde ik of ik er een klachtenbrief over ga sturen.


  Gesprekken met niet-ambtenaars.

  Op de parkeerplaats zelf heb ik nog een praatje gemaakt met een ANWB-wegenwachter. Deze vertelde mij dat ze er vandaag ook bijstonden om extra service te verleden aan kleine mankementen aan de voertuigen van hun leden (bijvoorbeeld een kapot lampje). Ze stonden er met twee voertuigen en dit initiatief kan ik (persoonlijk) goed waarderen van de ANWB.

  Verderop, bij een tweetal wagens van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, stond een Duitse toeringcar stil. Aan enkele verbaasde toeristen legde ik (in mijn zeer gebrekkige Duits) uit dat ik foto's aan het maken was van de politie-voertuigen en deze op internet zou laten plaatsen. Zij vertelden weer dat hun chauffeur zich niet aan de rusttijden wet gehouden had en te lang doorgereden was. De chauffeur moest verplicht 4 uur rusten. Een toerist vroeg mij hoe ze nu in Amsterdam moesten komen. Ik verwees hen naar de Interliner-halte richting Hoorn, welke ook op de parkeerplaats is. Vandaar is de trein naar Amsterdam te nemen.
  Ik legde ook de mogelijkheid voor dat ze aan de overkant van de snelweg (via een voetgangers-tunnel) desnoods wat konden drinken of eten. Dan konden ze de tussentijd tenminste iets amusanter doen dan wachten tot de chauffeur weer verder mocht.

  Deze toeristen waren duidelijk de gedupeerden van een overtreding van hun chauffeur.


  De parallelweg terug

  Bij de eerstvolgende afrit (Wieringerwerf) ben ik de A7 afgegaan. In het dorp heb ik nog een nieuw foto-rolletje gekocht, waarna ik via de parallelweg teruggereden ben. Net na het motel was een open stuk in de begroeiing, alwaar ik keurig nog een foto kon maken van de controle-parkeerplaats. Bij eerder genoemd viaduct [HMP57.0] ontdekte ik de Volkswagen-Passat pas. Op het viaduct heb ik ook nog een groep motor-rijders kunnen waarschuwen voor deze wagen.
  Hoewel de helling naar beneden van het viaduct het wel mogelijk maakte om daar naar beneden te gaan, heb ik dat niet gedaan. Ik zou me dan namelijk in de nabije omgeving van de snelweg bevinden, wat verboden is voor voetgangers (Mulder-feit R461 - 57Euro)..

  Vanaf deze parallelweg heb ik op mijn gemak diverse foto's kunnen maken van de (matrix)bebording. Op zo'n moment ontdek je hoe handig zo'n parallelweg is naast een snelweg.

  Ook de openbaar vervoer afrit voor de Interliner kon ik op mijn gemak fotograferen.

  Op de plaats van de Citroen-Berlingo aangekomen stapte de BOA al uit. Hij herkende mij van de Visuele Roodlicht Controle van Schoorldam (Vry 7 feb 2003 - 16:45 - N504/N9). Naar zijn zeggen stond de apparatuur afgesteld op 131/87km/hr. Automobilisten hebben 3km/hr extra marge gekregen. Ik heb dit zelf helaas niet gezien, daar ik daarvoor een greppeltje moest oversteken en me ook daarmee in de nabije omgeving van de snelweg zou bevinden.
  Hij vertelde mij ook dat hij mij wel verwacht had bij deze controle, waarna ik uitlegde dat ik op weg was naar Utrecht en bij toeval langs kwam. Zou ik al zo bekend zijn bij het korps Noord-Holland?

  Hij vertelde nog meer interessante dingen:

 • De drie maanden ervoor zijn er 50 alcohol controles gehouden in de kop van Noord-Holland. 2 per drie dagen. Ook is bij elk groot evenement een alcohol controle gehouden. Opvallend is dat er steeds minder alcohol-rijders zijn. Dit zou ook mede komen door de BOB-aktie. - Dit cijfer gaat dus omlaag.
 • Bij het eerste stoplichten-kruispunt van Hoorn (bij HMP30.0 de A7 af) weren er in 2002 ongeveer 150 letsel aanrijdingen wegens door roodlicht rijden (gevonden, doden. De alleen blikschade is niet meegeteld). Nu staat er sinds 3/4 jaar een roodlicht kamera en er is geen enkel letsel aanrijding meer geweest. - Dit cijfer gaat ook omlaag.
 • Op de N9 is de gemiddelde snelheid van 97km/hr naar 88km/hr gegaan. Dit wordt geregistreerd door diverse meetlussen. Ook deze snelheid gaat omlaag.
 • Het aantal geregistreerde overtredingen is gegaan van 17procent naar 3procent. Ook dit geeft aan dat de snelheid omlaag gaat.
 • Het volk braagt om meer controle. Nu er meer gecontroleerd wordt, is het ook weer niet goed. Maar toch blijft de drang bestaan om meer gecontroleerd te worden (op alle vlakken van de openbare weg).

  Al deze overtreding-cijfers gaan omlaag, omdat, door het vele controleren langs de weg, de pakkans groter geworden is, in vergelijking met de jaren ervoor.

  Dit laatste bracht mij tot de volgende vraag, hoe het zover heeft kunnen komen dan men steeds meer regels aan zijn laars lapt, dat de samenleving verloedert.

  Voor deze questie moeten we terug naar halverwege de jaren 70. De periode van het PvdA kabinet van Den Uyl (en Vakbondsleider Kok). In deze periode was besloten dat het politie-apparaat moets inkrimpen. De burger wilde meer socialiteit, men kon (blijkbaar) de maatschappelijke controle toen in de hand houden. Nu dat jaren volgehouden is, gaat menlakser met de regelgeving om. De huidige hoeveelheid controle kan ook beschouwd worden als het "puinruimen van het beleid van Den Uyl" (Noot: dit is de interpretatie van mijzelf).


  Klaar met de parallelweg

  Daarna ben ik op de parallelweg doorgereden naar Den Oever en ben daar (twee uur later) weer de A7 opgegaan (Ik moest toch nog naar Utrecht toe). Tijdens deze rit heer heen, heb ik rijdend nog enkele foto's gemaakt. Zo was te zien hoe verdekt de Citroen-Berlingo opgesteld stond in de berm achter het struikgewas.


  Vergelijking met vorig jaar

  Het (naar mijn mening nog steeds misleidende) bord "Werk in uitvoering" stond er dit jaar ook weer bij (min-punt). Maar de openbaar-vervoer-afrit was leeg (plus-punt). Beide punten had ik vorig jaar namelijk genoemd in een brief naar de Algemeen Coordinator en heb hierbij mijn twijfels geuit over of dat wel toegestaan was.

  Ook kreeg ik geen lastige vragen en legde de Algemeen Coordinator al bij mijn controle-beurt uit wat ik wel (rond wandelen, foto's maken en kentekens noteren) en niet (in de weglopen, burgers en niet-controlewagens fotograveren) mocht doen. Deze aanpak kon ik zeer goed waarderen.

  Wat de ambtenaar in de wagen van de Centraal Bureau Motorrijtuig Belasting betreft, daarvan kan ik begrijpen dat hij niet verwacht dat een burger zijn vrijheid neemt om te fotograferen en kentekens te noteren van openbare wagens (wettelijk is dit toegestaan - menig agent heeft deze frustratie al met een vrijspraak voor de burger zien aflopen bij de rechter <Grijns>). Maar hij hoort wel zijn legitimatie-pasje te kunnen (en te willen) tonen. (Just for the record) Het was ook hij die direct mijn kant op liep en begon met mij aan te spreken.

  Ikzelf heb (sinds afgelopen jaar) ook veel bijgeleerd over wat ik wel/ niet mag en wat ik (voor reacties) kan verwachten.


  De volgende wagens zijn daar aanwezig geweest.


  HectoMerk Kleur KentekenOpmerking
  58.9 Citroen-Berlingo Groen 57-VD-FFRegio HHW.
   
  58.0 Mobiel Matrix Bord "Uw Snelheid Is Gecontroleerd"
   
  57.6 --leeg-- De openbaar-vervoer -afrit was leeg.
   
  57.2 Mobiel VerkeersBord "Wegversmalling" en "Verboden in te halen"
   
  57.0 Volkswagen-Passat Donkerblauw ZB-ZF-09Regio HHW, tevens VROS. Deze stond aan de andere zijde van de weg, richting Den Oever.
   
  56.9 Mobiel VerkeersBord "Wegwerkzaamheden en "Max.70km/hr"
  56.8 Mobiel Matrix Bord "Let op! VerkeersSituatie Gewijzigd"
  56.6 Mobiel Pijl Bord Pijl naar rechts
  56.6 Mobiel Pijl Bord Pijl naar rechts
   
  56.3 VW Golf SDI Donkerblauw/Zwart TZ-HJ-19Neus tegen verkeer in. Aktief - Centraal Bureau Motorrijtuigen Belasting. Controle van kenteken en NAW-gegevens.
  56.3 Ford Station Donkerblauw/Zwart XJ-JN-14Neus tegen verkeer in. Niet-aktief - Centraal Bureau Motorrijtuigen Belasting. Controle van kenteken en NAW-gegevens.
  56.3 VW-Transporter Donkerblauw/Zwart 14-LB-GJNeus tegen verkeer in. Niet-aktief - Centraal Bureau Motorrijtuigen Belasting. Controle van kenteken en NAW-gegevens. Rode zwaailichten op dak.
  56.3 VW-Golf Donkerblauw/Zwart -bekend-Burgerwagen - CBMB - Personeel vervoer?
  56.3 VW-Golf Donkerblauw/Zwart -bekend-Burgerwagen - CBMB - Personeel vervoer?
   
  56.2 VW-Golf Wit met politie-strepen SF-DJ-23
  56.2 VW-Golf(?) Wit met politie-strepen 71-LG-HD
  56.2 VW-Transporter Wit met politie-strepen LX-LH-15
  56.2 Mercedes-Sprinter Wit met politie-strepen 85-VZ-LZ
  56.2 VW-?? Wit met politie-strepen SH-PV-17Deze stond er vorig jaar ook.
  56.2 Galaxy onbekend -bekend-Burgerwagen - Personeel vervoer?
  56.2 VW-Transporter Wit met politie-strepen 05-GN-XF
  56.2 Iveco-Trekker Wit met politie-strepen 61-VZ-HZKorps Landelijk Politie Diensten.
  56.2 Iveco-Aanhanger Wit met politie-strepen OG-39-TNKLPD - Commando wagen. Achterin stond een aggregaat te brommen voor de stroom-voorziening.
  56.2 ANWB-wagen ANWB-geel onbekend
  56.1 VW-Transporter TDI Wit met politie-strepen ZB-LG-50
  56.1 VW-Transporter Wit met politie-strepen LS-RF-74Deze stond er vorig jaar ook.
  56.1 VW-?? (personen) Wit met politie-strepen 62-DJ-FG
  56.1 VW-Polo onbekend -bekend-Burgerwagen - Personeel vervoer?
  56.1 VW-Polo Wit met politie-strepen PP-VT-52
  56.1 Mercedes-Vito112CDIonbekend -bekend-
  56.1 ANWB-bestelwagen ANWB-geel onbekend
  56.1 VW-Transporter Wit met politie-strepen NB-SB-41
  56.1 VW-Sharan onbekend -bekend-
  56.1 Toyota Carina Wit 86-HZ-XPInspectie Verkeer en Waterstaat (deze stond er vorig jaar ook bij)
  56.1 Mercedes-Sprinter Wit met politie-strepen VS-DB-77Noord-Holland Noord
  56.1 VW-?? (personen) onbekend -bekend-
  56.1 VW-SDI (personen) onbekend -bekend-
   
  -- onbekend - Motor Wit met politie-strepen MB-TB-47Duidelijk een politie-motor.
  -- BMW - Motor Wit met politie-strepen MF-PN-94Duidelijk een politie-motor.
  32 voertuigen zijn er bij deze aktie betrokken geweest (8 burgerwagens voor personeel vervoer wel meegerekend).

  Volgend jaar weer?

  <== Terug naar de hoofdpagina