CJIB

Wed 27-Oct-21 - 20:31:23

<=== Naar de Inhoudsopgave

Bezwaar maken tegen muldertjes

Samenvatting: De Zekerheidstelling-Methode

Heeft u ook (uiteindelijk) fanmail van het Het CJIB, berucht vanwege zijn dwingende bedel-brieven in de vorm van beschikkingen met aangehechte accept-giro's (Centraal Justitieel Incasso Bureau) ontvangen in de vorm van een beschikking? Dan is het raadzaam om altijd bezwaar aan te tekenen.

Extra Opmerking: Maak gebruik van extra WOB-bescherming bij uw bezwaar- en beroepschriften.

Ik heb elders ook de (standaard) antwoorden en brieven opgenomen, zodat u zelf kan zien wat voor antwoorden u kan verwachten, NA het schrijven of ontvangen van een bepaalde brief.

Een laser-gun-bekeuring gehad??

Lees hier over de mogelijkheden.

Een flitspaal-bekeuring gehad??

Ga altijd in beroep. Lees hier hoe te handelen en waarom!

 • Bij een klein bedrag (voor maar 4 km/hr te hard, correctie meegerekend) kan de persoonlijke motivatie zijn om hen te laten merken wat voor administratieve molen zij moeten aanslingeren om het kleine beetje geld toch nog binnen te kunnen halen.
 • Bij een groot bedrag: U verlangt kwaliteit en wilt tenslotte ook nog een beetje waar voor uw dure geld hebben. Het klinkt cru, maar tenslotte hoeft u niet elke beschuldiging van hen klakkeloos te accepteren. U heeft toch het recht om te controleren of zij het juist geconstateerd hebben, toch? Tevens dit bied de mogelijkheid om een beschikking in 2 delen (of zelfs 3 delen) te voldoen (ook dat werkte).

  U kan ook besluiten om de beschikking maar te betalen. Daarmee speelt u op zeker, maar zult u ook nooit te weten komen of de beschikking wel terecht geweest was.

  De hier beschreven methode is het meest effectief gebleken en is gebaseerd op het ontkennen dat de geconstateerde overtreding door uw kenteken gedaan wordt. Ga vooral niet op de overtreding zelf in, justite moet eerst bewijzen dat het wel uw kenteken was. Daarmee is een kwart van de situaties al gewonnen. Het dan ontstane antwoord bevat meestal nog een gedetailleerde fout, waarop ook weer gewonnen kan worden. Globaal gezien valt hiermee de helft van de beschikkingen te winnen.

  Nieuwsgierig? Lees het volgende stuk, welke ik ergens van Internet gehaald heb en zelf (niet altijd) met succes gebruik. De voldoening over deze methode is bij mij altijd 100% geweest.


  Beroep tegen Justitie

  De oorsprong van deze pagina is (rond het jaar 2002) elders op Internet gevonden.

  Politie, Justitie en het CJIB zijn instituten die in het leven geroepen zijn om de burgers in Nederland te corrigeren indien die burger de regels heeft over treden. Hier is niets op tegen mits dat op een goede en correcte manier gebeurt. Op papier staat precies hoe elke partij zich dient te gedragen en aan welke regels men zich dient te houden. Daar zijn regels voor. Echter de regels en uitvoering hiervan ligt in mensen handen en elke hand verzint toch weer iets anders. In de praktijk zie ik toch wel erg vaak dat politie en Justitie zich superieur moralistisch gedraagt en de wet het liefst in eigen voordeel uitlegt tegen de gewone burger die daardoor altijd de mindere partij is. Ook de zeer bureaucratische inrichting van politie en Justitie met zijn ondoorzichtige procesgang is voor een buitenstaander moeilijk te volgen en te doorgronden. Kafka heeft in zijn boek "Het Proces" reeds aangetoond dat de bureaucratische procesgang een gewetenloos gangenstelsel betekent in de vorm van een doolhof zonder uitgang. Justitie, politie en het CJIB (en CVOM) zijn hier een (helaas) echt voorbeeld van in Nederland.

  Veel werknemers in dienst die werkzaam zijn in een organisatie dat geen karakter heeft, ieder met een zeer kleine deeltaak met veel momenten van dossier overdracht (het dossier doorschuif systeem) zonder dat iemand zich ook maar bekommert om de kosten, eindresultaten en klantgerichtheid. Waarom zou justitie ook. Er is niemand die corrigeert. Niemand voelt zich verantwoordelijk in zo'n grote organisatie als ik het dossier maar kan doorschuiven naar een ander. Een kostenreduktieplan is dan ook geen target voor Justitie. De gevolgen zijn dan ook: lange responstijden van vele weken en soms vele maanden voor de meest eenvoudige zaken. In mijn geval liep een bekeuring van 28Euro ruim 2 jaar. De bedrijfstak "eenvoudige overtredingen" is een echt stiefkindje. Enkele zaken heb ik bijgewoond en de professionele houding is bij de OvJ, rechter en griffier bedroevend. De desinteresse, hangerigheid en op het klokje kijkend hoe snel kan ik naar de koffie, druipt door de kieren van de proceszaal- deuren. Het dieptepunt is toch wel als de rechter aan het einde van de zitting zegt binnen twee weken uitspraak te doen en als de uitspraak dan in de brievenbus ligt blijkt de uitspraak op vier weken te liggen. Overtreden van eigen gelofte en uitspraak is bekeuring vrij. Het kantongerecht in Hilversum spant de kroon om begin november 1999 mij een uitspraak toe te zenden met als bijlage een uitspraak van rechter Bienfait (rol-nr 313257/1581-99) over een proces dat niets met mijn casus te maken had.

  Nu ik weet hoe de gehele afwikkeling loopt, van begin tot einde, zonder dat de bekeuring duurder wordt wil ik hierbij iedereen, die hier interesse voor heeft, deelgenoot maken van de kennis hoe te handelen en in verzet te gaan. Soms loopt het gunstig af en hoor je nooit meer iets van de bekeuring. Politie en justitie hebben mij op de procesgang gewezen: "als u het er niet me eens bent gaat u maar naar de rechter". Ook rechter Dantuma in Amsterdam gleed uit met zijn opmerking van als ik het er niet mee eens ben maar op een andere politieke partij moest stemmen??? Dit is zo'n beetje het nivo en standaard antwoord van de politieagent en medewerker bij Justitie. Het komt er dus op neer dat Justitie met zijn eigen wapens geconfronteerd wordt. Uw verzet en beroep tegen de schikking zal een heel systeem in werking roepen om een bekeuring uiteindelijk op de giro te krijgen. Dit kost Justitie, politie en het CJIB een veelvoud van de schikking. Om welke bekeuringen gaat het?

  De snelheidsovertredingen en overige zonder aanhouding. (de flitspaal bekeuringen, foutparkeren zoals met je wiel in het gras) en overige kleine "vergrijpen", tot zo'n 182,--Euro.

  Aangezien de politie bekeurt met de opdracht: het gaat ons niet om de burger op te voeden maar om ons quotum te halen, wil ik u op uw rechten wijzen die voor Justitie een verplichting worden. Iedereen die niet in beroep gaat is een goedkope score voor politie en het CJIB.

  Wat heeft u nodig?

 • Doorzettingsvermogen van 1,5 tot ruim 2 jaar,
 • 3 enveloppe met 3 postzegels van 39 cent
 • 5 A4 velletjes.

  Investering in geld uitgedrukt: amper 3Euro voor elke bekeuring waartegen u verzet instelt tot de Hoge Raad der Nederlanden. Heeft u hier geen zin in betaal dan gewoon, maar u zult nooit weten of de bekeuring ook terecht was. Het is uw keuze om van uw recht gebruik te maken of niet.

  Gaat u door? Klik dan hier op de hyperlink.


  Een voorbeeld van klasse Justitie:

 • De eiergooiers uit Kollum worden door Justitie in Leeuwarden veroordeeld voor 3 weken cel aangezien ze door de rechter als en bedreiging van de democratie geacht worden, maar de scholierenopstand in Den Haag ivm het studiehuis probleem, die de ruiten van de 2de kamer ingooien, auto's en fietsen vernielen en eieren gooien naar politici zijn geen bedreiging voor de democratie.
 • De sector vrachtvervoer blokkeert de wegen, is geen bedreiging voor de democratie, maar dwingt wel haar compensatie voor de hoge prijs diesel af. De politie staat er bij en keek er naar zonder een bon uit te schrijven ondanks dat er obstruktie was.
 • De rijschoolhouders blokkeerden ook de weg, kregen geen bonnetje maar zijn zonder resultaat voor brandstof compensatie naar huis gegaan.
 • Jeroen van Inkel is een bedreiging voor de democratie ivm de oproep voor het vernielen van de flitspalen. Hij wordt vervolgd en getreiterd door Justitie.
 • Het oplossen van de moord op M. Vaatsta dmv een DNA onderzoek is te hoog gegrepen voor Justitie in Leeuwarden. Democraties is besloten in de kringen van Justitie om het niet te doen en laat een unieke kans lopen haar opsporingsmiddelen uit te breiden. Wat zou de beslissing zijn geweest als Justitie zelf opgezadeld werd met een vermoorde dochter?
 • Een kantonrechter verdient gemiddeld 77.000,--Euro; een griffier 43.000,--Euro en een politieagent fl. 29.500,--Euro (excl.toeslagen) bruto per jaar.

  (richtdatum: jaar 2001)


  Oorspronkelijke verantwoording: De auteur dezer pagina heeft de upload via een vreemde computer en provider gedaan. Zij zijn niet door mij op de hoogte gesteld. Datum: okt-2000

  De Webschrijver van Ikkie.Org/Cjib heeft deze tekst aldaar gevonden en (na omzetten van Guldens naar euries) op zijn eigen site geplaatst. Hij komt daar recht voor uit en heeft deze methode zelf ook vaak gebruikt om een bezwaar-procedure op te starten. Datum: mei-2002.


  De oorsprong van deze pagina is (rond het jaar 2002) elders op Internet gevonden.

  Als u in beroep gaat richt u zich tot het adres in de beschikking en let goed op het termijn van 6 weken. De eind datum dient vermeld te zijn. Tenminste 5 dagen voor het verlopen van de einddatum stuurt u de volgende brief met een kopietje van de beschikking.

  1:
  {eigen naam}
  {straatnaam}
  {postcode} {woonplaats}

  {woonplaats} - {verzenddatum}

  Officier van Justitie
  Postbus {postbus-nummer}
  {postcode} {plaats}

  Betreft: Bezwaarschrift CJIB-nummer {cjib-nummer}

  Geachte mijnheer/ mevrouw.

  Hierbij stel ik, {voornamen} {achternaam}, geboren op {geboorte-datum} te {geboorte-plaats}, wonende te {straatnaam_huisnummer}, postcode {postcode}, te {woonplaats}, tegen deze beschikking (CJIB-nummer {cjib-nummer}) beroep in tegen bovenvermelde zaak.

  De reden is dat er geen proces-verbaal is opgemaakt en de kenteken en bestuurder gegevens niet gecontroleerd zijn. Ik ontken dat het mijn kenteken is waar de beschikking over gaat. De gegevens vermeld op de door u toegezonden beschikking kan ik niet verifiëren op juist- en echtheid. Als kentekenhouder heb ik het recht om te controleren of uw constatering ook juist is.

  Ik ga niet akkoord met de beschikking.

  (Tevens kunt u nog vragen als het om de foto gaat wanneer de laatste ijkdatum is geweest en of de paal ook voldoet aan de Securitel regels uit Brussel).

  Hoogachtend,

  {afzender-naam} {handtekening}

  Bijlage: copy CJIB-nummer {CJIB-nummer}.

  Vergeet niet een copy bij te voegen van de oorspronkelijke beschikking. Vergeet ook niet om een tweede uitdraai van dit beroepschrift te maken voor in uw eigen administratie.

  U moet niet uw rekeningnummer vermelden. Dat is slechts een verzoek en geen verplichting. Laat u niet bang maken. Ook uw geboorte -plaats en -datum heeft niets met u kenteken te maken. U bent immers al verantwoordelijk gesteld op gegevens van het kentekenregister.

  Zeg nooit dat u de overtreding niet heeft begaan. Daar gaat het niet om. Het gaat om u als houder van het kenteken.

  Dit simpele schrijven heeft grote gevolgen voor justitie. Ten eerste krijgt u na enkele weken (meestal 3) een bevestiging van uw brief. Ten tweede moet de beschikking bij het CJIB geschorst worden om verhoging van overschrijding van het termijn tegen te gaan. Ten derde moet Justitie de foto afdrukken en/of de proces-verbaal gegevens opzoeken. Dit kost zeer veel tijd.

  Soms ontvangt u een uitgenodiging om mondeling gehoord te worden, of om het bezwaar mondeling toe te lichten. Ga hier niet op in, of schrijf een net antwoord, waarin u alsnog schriftelijk om de benodigde papieren verzoekt.

  Na enkele maanden soms 2, soms tot 4, krijgt u een schrijven thuis dat uw beroep door de OVJ ongegrond wordt verklaard. Bij snelheidsovertreding krijgt u de foto toegezonden waarop u uw gegevens kunt controleren. Bij andere overtredingen is het voor de OvJ lastiger maar u dient dan wel om het proces-verbaal te vragen. Als er twee auto,s op staan dan zou de beschikking vernietigd moeten worden.

  Een goede officier van J. vernietigt de beschikking en krijgt u een zgn "nul"beschikking thuis gezonden. Mocht u enkel alleen uw eigen kenteken (in iedergeval 1 auto) op de foto tegen komen dan kunt u alsnog betalen.

  U krijgt dan een nieuwe acceptgiro thuis gestuurd met het zelfde oorspronkelijke bedrag of u betaald gewoon de oude.

  Heeft u echter doorzettingsvermogen dan kunt u tegen de uitspraak in beroep gaan.

  2:

  Als u tegen de uitspraak in beroep gaat moet u zelf uitrekenen wanneer de vervaldatum is. Dit is weer 6 weken na datum uitspraak. 5 dagen voor het verlopen van de vervaldatum gaat uw brief op de post.

  U neemt dezelfde gegevens over als in de eerste beroepsprocedure. Echter nu schrijft u dat u het er niet mee eens bent dat u een slecht kopietje van de OvJ heeft gekregen en niet kan kontroleren of het inderdaad om u kenteken gaat. Het maakt niet zoveel uit, u mag ook een andere reden aanvoeren. Als er op de foto toch 2 auto's staan dan kunt u dit aanvoeren als reden. (Als bestuurder mag u niet met een kopietje van rijbewijs en kenteken rond rijden. Dit levert een bekeuring op. Een kopietje van de overtreding (foto) kan als ongeldig bewijs aangevoerd worden als beroep tegen de beslissing van de officier van justitie.)

  Als de brief de deur uitgaat moet Justitie weer enkele dingen voor u doen. Een bevestiging sturen dat u brief ontvangen is, twee: het CJIB inlichten en de transactie schorsen om verhoging te voorkomen en als derde de zaak aan de rechter voor leggen.

  Na enige tijd krijgt u een schrijven of u zekerheid wilt stellen. Hier reageert u niet op.

  U krijgt dan een rappel en ook daar reageert u niet op.

  Bij verstek zal de rechter een beslissing nemen dat er geen zekerheid is gesteld en uw zaak ongegrond verklaren.

  Geen nood. U krijgt na enige tijd een schrijven of u alsnog het oorspronkelijke bedrag wilt betalen binnen de doorvoor geldende termijn.

  Mocht u moe zijn betaal dan gewoon maar we zijn wel 9 tot 12maanden verder. U kunt ook gewoon de zekerheid betalen maar dan geeft u uw rekeningnummer bloot, tenzij u de zekerheid bij het postkantoor betaald of aan de balie van het gerechtgebouw. Als u denk de zaak te winnen betaal dan de zekerheid, na verlies van de zaak kunt u nog doorgaan naar stap 3.

  Naar de oproep voor de rechter bent u niet verplicht te komen.

  U wilt door gaan?

  3:

  Mocht u zaak ongegrond verklaard zijn dan kunt u in cassatie gaan bij de rechtbank. De rechtbank stuurt het door naar de Hoge Raad der Nederlanden.

  U neemt de gegevens weer over en vermeld als reden dat er geen uitspraak ligt dat u als kentekenhouder ook verantwoordelijk voor de overtreding bent. U heeft nooit geweigerd te betalen als het feit onomstotelijk bewezen is.

  En daar gaat het om. Justitie moet de constatering bewijzen. Daarom gaat u in cassatie.

  Justitie moet de zaak overdragen, de schorsing van de schikking regelen, en een bevestiging sturen.

  Na waarschijnlijk 10 !! maanden wordt u ingelicht dat u zaak wordt behandeld echter het is niet noodzakelijk dat u ook aanwezig bent. U gaat dan ook niet. Na enkele weken na de uitspraak krijgt u keurig een uitspraak van de Hoge Raad der Nederlanden dat u zaak ongegrond is aangezien u geen zekerheid heeft gesteld.

  Na enkel tijd (zeer wisselend) krijgt u van het CJIB een verzoek om binnen de termijn te betalen. Twee jaar later betaald u (in mijn geval 28,00Euro) alsnog de rekening. Heeft u geen zekerheid betaald, dan bent u klaar maar wel 2 jaar verder voor weinig geld.

  3 brieven en 3 kopietjes kost de rechtsgang. Nog geen 2.25Euro (ter waarde van 1,5 pilsje of een kopsoep bij de Chinees). De valkuil is enkel en alleen dat u, als verbaliseerde, doorzettingsvermogen moet bezitten. En daar heeft Justitie, CJIB en politie tot heden mee geboft, dat de meeste mensen te lui en gemakzuchtig zijn.

  Succes!!!!

  Noot: De pagina roept niet op tot burgerlijke ongehoorzaamheid, maar heeft slechts een informatief karakter inzake de rechten van de kentekenhouder. De oorspronkelijke pagina is gegenereerd op een leen account.

 • <=== Naar de Inhoudsopgave